Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO PRZYJĘCIA DO WTZ:

• Podanie z prośbą o przyjęcie do WTZ
• Orzeczenie komisji lekarskiej o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
• Wskazania do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w WTZ
• Kserokopia dowodu osobistego
• Wypełniona karta informacyjna WTZ ( do pobrania w placówce)
• Posiadaną opinię psychologiczną
• Świadectwo ukończenia szkoły

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).