Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Zajęcia z gospodarstwa domowego mają na celu zdobycie przez uczestnika podstawowej wiedzy kulinarnej, umiejętności przygotowania prostych posiłków – kanapki, sałatki, zupy, dania obiadowe, pieczenie ciast, mięs, przygotowywanie mrożonek, kiszonek, dżemów etc.),poznania zasad racjonalnego odżywiania, bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, przyborami kuchennymi.
Uczestnicy uczą się:
• rozpoznawania i przeznaczenia produktów spożywczych;
• przygotowywanie prostych posiłków;
• poznawanie zasad prawidłowego przechowywania żywności;
• estetycznego nakrywanie do stołu;
• prawidłowego posługiwanie się sprzętem używanym w gospodarstwie domowym;
• kształtowaniem umiejętności współdziałania w zespole;
• wdrażanie do poszanowania pracy własnej i innych;
• kształtowanie wytrwałości i samodzielności oraz nawyków oszczędzania.

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).