Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Celem fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją społeczną, ponadto inicjowanie zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego

Zarząd Fundacji Aktywator:
Barbara Irena Krawczyk – prezes
Joanna Chodara – członek zarządu
Danuta Krystyna Burda- członek zarządu

Rada Fundacji Aktywator:
Anna Małgorzata Kopycińska
Iwona Ewa Klukowska Fryc
Marcin Adam Rakowski

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).