Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych, doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, wyrabiania poczucia estetyki, dokładności, systematyczności i odpowiedzialności za powierzoną pracę.
Wykorzystywane są przeróżne techniki rękodzielnicze tj. tkactwo, szydełkowanie, haftowanie, wyklejanie. Celem działania jest także doskonalenie umiejętności szycia zarówno techniką ręczną jak i maszynową.
Uczestnicy tej pracowni poznają różne techniki szycia, poznają zasady obsługi maszyny do szycia, nabywają umiejętności doboru materiałów i narzędzi pracy, uczą się wykonywania projektu i wykroju prostych elementów.
Pracownia przygotowuje wszelkiego rodzaju dekoracje świąteczne i okolicznościowe.
Podopieczni uczą się również współdziałać w grupie. Rozwijana jest umiejętność pracy zespołowej oraz wzajemnej pomocy. Praca w pracowni rękodzieła artystycznego wpływa pozytywnie na kształtowanie wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).