Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Kierownik Warsztatu:
Jolanta Makuch- Wróblewska

Instruktorzy:

1. Pracownia rękodzieła –Karolina Lis,
2. Pracownia technik i sztuk plastycznych- Marta Cichy, Andrzej Wenerski
3. Pracownia ceramiki- Aneta Pastusiak
4. Pracownia plastyczna- Ewa Maińska -Makuch
5. Pracownia gospodarstwa domowego – Elżbieta Komarzeniec, Henryka Wójcik
6. Pracownia poligraficzno-dekoratorska –Alina Gumieniak, Marta Cichy

Rewalidacja – Halina Zień
Integracja sensoryczna- Barbara Irena Krawczyk

Zajęcia z psychologiem- Wioletta Karina Ozga

Księgowa: Irmina Szumiło

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).