Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wyobraźnię, wrażliwość artystyczną, poczucie estetyki wykonując wiele ciekawych rzeczy z masy solnej i papierowej, gipsu, plasteliny, bibuły, malują na szkle, porcelanie, ozdabiają przedmioty codziennego użytku różnorodnymi technikami. Malują przepiękne obrazki.

W pracowni wykonywane są wyroby z drewna i półfabrykaty, które później są ozdabiane różnymi technikami w tej i pozostałych pracowniach.

Uczestnicy w tej pracowni nabywają wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym, jak również zgłębiają podstawy związane z wykonywaniem pracy zawodowej, doskonalą umiejętności współdziałania w grupie.

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).