Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Warsztaty

w Lublinie

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości i uwagi.
Oprócz tego rozwijają wszechstronnie osobowość uczestnika, kształtują wyobraźnię, kreatywność i fantazję. Uczestnicy mają szansę ekspresji swoich emocji, myśli, wrażeń których nie jednokrotnie nie są w stanie wyrazić za pomocą słów. Zajęcia plastyczne są też okazją do rozładowania napięć i konfliktów wewnętrznych z którymi trudno jest sobie poradzić w realnej rzeczywistości.
Wszystkie te cele terapeutyczne realizowane są przy pomocny różnych technik plastycznych z użyciem różnorodnych materiałów i pomocy terapeutycznych.

Pracownie

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20rękodzieła

W pracowni rękodzieła prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne w zakresie kształtowania i doskonalenia funkcji motorycznych i manualnych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20technik%20i%20sztuk%20plastycznych

Uczestnicy w pracowni technik i sztuk plastycznych rozwijają swoje umiejętności plastyczne, sprawność manualną, wrażliwość artystyczną

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20ceramiki

Uczestnicy pracują metodą ergoterapii polegają między innymi na poznawaniu technik lepienia różnymi metodami, modelowaniu wyrobów ceramicznych

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20gospodarstwa%20domowego

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu usprawnianie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie spostrzegawczości

http://aktywatorlublin.pl/Pracownia%20poligraficzno-dekoratorska

W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy zapoznają się z prawidłową obsługą sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, laminarka itp.).